Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-960
94 51 2 121 491-6    PL-PREG
94 51 2 121 492-4    PL-PREG
94 51 2 121 493-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 493 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G117.05.1989ZNTK Mińsk Maz.
1R709.03.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R830.06.2009ZUT REMTRAK
1R927.12.2013PR £ód¼