Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-958
94 51 2 121 485-8    PL-PREG
94 51 2 121 486-6    PL-PREG
94 51 2 121 487-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 491 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S108.11.1976ZNTK Mińsk Maz.
R429.06.1979ZNTK Mińsk Maz.
G130.10.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R215.09.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R317.12.2008PR £ód¼
1P4/405.06.2014PR Idzikowice