Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-955
94 51 2 121 476-7    PL-PREG
94 51 2 121 477-5    PL-PREG
94 51 2 121 478-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 488 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S231.07.1980ZNTK Mińsk Maz.
G130.04.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R106.02.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R206.06.2005ZUT REMTRAK
1R319.08.2010PR £ód¼
+++
19.06.2018