Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-954
94 51 2 121 473-4    PL-PREG
94 51 2 121 474-2    PL-PREG
94 51 2 121 475-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 487 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R522.08.2005ZUT REMTRAK
1R620.12.2010PR £ód¼
+++
23.09.2016