Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57-949
94 51 2 121 464-3    PL-PREG
94 51 2 121 465-0    PL-PREG
94 51 2 121 466-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 482 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S128.10.1977ZNTK Mińsk Maz.
R303.11.1978ZNTK Mińsk Maz.
R426.03.1980ZNTK Mińsk Maz.
G126.05.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R216.05.2001ZNTK Bydgoszcz
1R319.08.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R415.04.2011NEWAG NS
+++
23.09.2016
INFORMACJA