Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-948
94 51 2 121 461-9    PL-PREG
94 51 2 121 462-7    PL-PREG
94 51 2 121 463-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 481 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.09.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R303.09.2004PESA Bydgoszcz
1R422.10.2007PESA Bydgoszcz
1P4/503.02.2015PR Idzikowice