Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

del. Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-940
94 51 2 121 443-7    PL-PREG
94 51 2 121 444-5    PL-PREG
94 51 2 121 445-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 473 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S227.01.1979ZNTK Mińsk Maz.
R528.10.1980ZNTK Mińsk Maz.
G131.08.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R110.04.1996ZNTK Mińsk Maz.
1R212.12.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R317.03.2004ZUT REMTRAK
1R428.08.2008ZNTK Mińsk Maz.
1P4/510.09.2014PR Idzikowice