Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-939
94 51 2 121 440-3    PL-PREG
94 51 2 121 441-1    PL-PREG
94 51 2 121 442-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 472 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S206.10.1978ZNTK Mińsk Maz.
R531.10.1979ZNTK Mińsk Maz.
R623.04.1981ZNTK Mińsk Maz.
G123.05.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R531.07.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R628.11.2008ZNTK Mińsk Maz.
+++
23.09.2016