Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-936
94 51 2 121 434-6    PL-PREG
94 51 2 121 435-3    PL-PREG
94 51 2 121 436-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 469 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S221.03.1980ZNTK Mińsk Maz.
G115.03.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R312.03.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R403.04.2008PR £ód¼
PRZETARG
18.10.2016