Przewozy Regionalne
Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57-934
94 51 2 121 431-2    PL-PREG
94 51 2 121 432-0    PL-PREG
94 51 2 121 433-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 467 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S219.12.1979ZNTK Mińsk Maz.
G126.06.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R?07.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
G231.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
2R102.04.2014PR Idzikowice
2P4/204.03.2019ZNT Kruszewiec