Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-931
94 51 2 121 428-8    PL-PREG
94 51 2 121 429-6    PL-PREG
94 51 2 121 430-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 464 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G108.02.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R531.10.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R605.03.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
26.11.2018