Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-928
94 51 2 121 425-4    PL-PREG
94 51 2 121 426-2    PL-PREG
94 51 2 121 427-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 461 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R525.02.2003PESA Bydgoszcz
1R631.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R717.09.2012ZNTK Ole¶nica
PRZETARG
03.09.2018