Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-927
94 51 2 121 422-1    PL-PREG
94 51 2 121 423-9    PL-PREG
94 51 2 121 424-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 460 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R517.08.2004ZNTK Nowy S±cz
A16.08.2005ZUT REMTRAK
1R609.08.2011NEWAG NS
PRZETARG
19.10.2016