Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-926

5B 6B 5B - 459 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.06.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R622.09.2006PR £ód¼
PRZETARG
07.07.2016