Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-925
94 51 2 121 416-3    PL-PREG
94 51 2 121 417-1    PL-PREG
94 51 2 121 418-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 458 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G125.01.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R423.04.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R528.08.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R627.12.2011ZNTKiM Gdańsk
PRZETARG
26.11.2018