Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-923
94 51 2 121 410-6    PL-PREG
94 51 2 121 411-4    PL-PREG
94 51 2 121 412-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 456 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R531.05.2001ZUT REMTRAK
1R619.04.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R726.10.2010NEWAG NS
+++
08.03.2016