Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-922
94 51 2 121 407-2    PL-PREG
94 51 2 121 408-0    PL-PREG
94 51 2 121 409-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 455 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G126.11.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R414.11.2001ZUT REMTRAK
1R529.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R629.07.2011ZNTKiM Gdańsk
+++
23.09.2016