Urz±d Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57-919
94 51 2 121 398-3    PL-PREG
94 51 2 121 399-1    PL-PREG
94 51 2 121 400-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 452 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R525.07.2002ZUT REMTRAK
1R612.09.2006ZUT REMTRAK
1R729.12.2011T.S. Opole
1P4/831.10.2016PR Idzikowice