Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-918
94 51 2 121 395-9    PL-PREG
94 51 2 121 396-7    PL-PREG
94 51 2 121 397-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 451 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.02.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R?02.06.2006ZUT REMTRAK
1R?29.02.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
19.06.2019