Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-917
94 51 2 121 392-6    PL-PREG
94 51 2 121 393-4    PL-PREG
94 51 2 121 394-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 450 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.06.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R715.05.2007PESA Bydgoszcz
1R826.05.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
19.06.2018