Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-912
94 51 2 121 386-8    PL-PREG
94 51 2 121 387-6    PL-PREG
94 51 2 121 388-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 445 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?31.07.2002PESA Bydgoszcz
1R?30.01.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R?11.07.2011ZNTKiM Gdańsk
PRZETARG
19.10.2016