Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57-908
94 51 2 121 374-4    PL-PREG
94 51 2 121 375-1    PL-PREG
94 51 2 121 376-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 441 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.01.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R430.04.2005ZUT REMTRAK
1R504.02.2011NEWAG NS
PRZETARG
11.07.2016