Przewozy Regionalne
Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57-903
94 51 2 121 365-2    PL-PREG
94 51 2 121 366-0    PL-PREG
94 51 2 121 367-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 436 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G230.11.1995ZNTK Mińsk Maz.
2R327.01.2006ZNTK Mińsk Maz.
2R422.02.2011NEWAG NS
PRZETARG
07.07.2016
INFORMACJA