Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-895
94 51 2 121 350-4    PL-PREG
94 51 2 121 351-2    PL-PREG
94 51 2 121 352-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 428 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.01.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R307.06.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R431.05.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R531.10.2012ZNTK Mińsk Maz.