Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-894
94 51 2 121 347-0    PL-PREG
94 51 2 121 348-8    PL-PREG
94 51 2 121 349-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 427 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S208.03.1979ZNTK Mińsk Maz.
R530.04.1980ZNTK Mińsk Maz.
G1     10.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R430.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R520.11.2007ZNTK Mińsk Maz.
1P4/611.06.2015PR Idzikowice