Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-891
94 51 2 121 338-9    PL-PREG
94 51 2 121 339-7    PL-PREG
94 51 2 121 340-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 424 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R330.06.2006PESA Bydgoszcz
1R421.10.2011T.S. Opole
PRZETARG
15.04.2019