Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-890
94 51 2 121 335-5    PL-PREG
94 51 2 121 336-3    PL-PREG
94 51 2 121 337-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 423 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.04.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R409.02.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R508.07.2008ZNTK Mińsk Maz.
1P4/622.05.2014PR Idzikowice
PRZETARG
24.07.2019