Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-888
94 51 2 121 329-8    PL-PREG
94 51 2 121 330-6    PL-PREG
94 51 2 121 331-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 421 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S209.09.1977ZNTK Mińsk Maz.
R626.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R811.07.2002ZNTK Mińsk Maz.
G212.12.2006ZUT REMTRAK
2R131.07.2012PR Katowice