Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-886
94 51 2 121 323-1    PL-PREG
94 51 2 121 324-9    PL-PREG
94 51 2 121 325-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 419 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S204.06.1978ZNTK Mińsk Maz.
R508.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R604.04.2002ZUT REMTRAK
1R725.11.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R809.03.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
26.11.2018