Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-872
94 51 2 121 308-2    PL-PREG
94 51 2 121 309-0    PL-PREG
94 51 2 121 310-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 405 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G225.06.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R111.01.2006PR £ód¼
2R221.03.2012PR £ód¼
+++
10.07.2018