Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-871
94 51 2 121 305-8    PL-PREG
94 51 2 121 306-6    PL-PREG
94 51 2 121 307-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 404 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.04.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R328.03.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R422.12.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R530.09.2011T.S. Opole
+++
23.09.2016