Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-869
94 51 2 121 302-5    PL-PREG
94 51 2 121 303-3    PL-PREG
94 51 2 121 304-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 402 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S221.06.1978ZNTK Mińsk Maz.
R511.06.1979ZNTK Mińsk Maz.
G129.02.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R503.09.2003ZUT REMTRAK
1R631.01.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R719.08.2013PR £ód¼
+++
19.06.2019