Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-858
94 51 2 121 287-8    PL-PREG
94 51 2 121 288-6    PL-PREG
94 51 2 121 289-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 391 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.01.1985ZNTK Mińsk Maz.
1R828.12.2004ZNTK Nowy S±cz
1R931.12.2008ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
18.10.2016