Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-857
94 51 2 121 284-5    PL-PREG
94 51 2 121 285-2    PL-PREG
94 51 2 121 286-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 390 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     12.1986ZNTK Mińsk Maz.
1R?31.10.2002PESA Bydgoszcz
G222.12.2006ZNTK Mińsk Maz.
2R113.09.2012T.S. Opole