Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-853
94 51 2 121 275-3    PL-PREG
94 51 2 121 276-1    PL-PREG
94 51 2 121 277-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 386 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.06.1987ZNTK Mińsk Maz.
1R829.11.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R927.09.2006ZUT REMTRAK
1R1025.07.2012T.S. Opole
+++
10.07.2018