Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-852
94 51 2 121 272-0    PL-PREG
94 51 2 121 273-8    PL-PREG
94 51 2 121 274-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 385 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.10.1985ZNTK Mińsk Maz.
1R805.08.2003ZNTK Mińsk Maz.
G231.01.2008ZNTK Mińsk Maz.
2R124.04.2013PR £ód¼