Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57-851
94 51 2 121 269-6    PL-PREG
94 51 2 121 270-4    PL-PREG
94 51 2 121 271-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 384 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.10.1984ZNTK Mińsk Maz.
1R831.03.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R930.06.2005PESA Bydgoszcz
1R1025.07.2011NEWAG NS
PRZETARG
11.07.2016