Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-847
94 51 2 121 260-5    PL-PREG
94 51 2 121 261-3    PL-PREG
94 51 2 121 262-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 380 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?21.07.2004ZUT REMTRAK
G214.11.2008PESA Bydgoszcz
2P4/123.05.2014PR Idzikowice