Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-846
94 51 2 121 257-1    PL-PREG
94 51 2 121 258-9    PL-PREG
94 51 2 121 259-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 379 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     07.1986ZNTK Mińsk Maz.
1R?30.06.2007PESA Bydgoszcz
1R?29.06.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
15.02.2019
INFORMACJA