Urz±d Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57-843
94 51 2 121 251-4    PL-PREG
94 51 2 121 252-2    PL-PREG
94 51 2 121 253-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 376 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R523.05.2003ZUT REMTRAK
1R617.03.2007PESA Bydgoszcz
1R717.01.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
08.01.2016
INFORMACJA