Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-840
94 51 2 121 245-6    PL-PREG
94 51 2 121 246-4    PL-PREG
94 51 2 121 247-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 373 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R905.10.2001ZNTK Mińsk Maz.
G215.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
2R127.04.2012PR £ód¼
2P4/206.10.2017ZNT Kruszewiec