Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-836
94 51 2 121 236-5    PL-PREG
94 51 2 121 237-3    PL-PREG
94 51 2 121 238-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 369 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.08.1992ZNTK Mińsk Maz.
1R426.04.2002PESA Bydgoszcz
1R509.09.2005PESA Bydgoszcz
1R617.03.2010ZUT REMTRAK
+++
23.09.2016