Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-834
94 51 2 121 233-2    PL-PREG
94 51 2 121 234-0    PL-PREG
94 51 2 121 235-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 367 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.04.1985ZNTK Mińsk Maz.
1R727.11.2003ZUT REMTRAK
1R822.04.2008PESA Bydgoszcz
PRZETARG
12.09.2016