Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-827
94 51 2 121 224-1    PL-PREG
94 51 2 121 225-8    PL-PREG
94 51 2 121 226-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 360 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G108.01.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R321.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R417.08.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R528.09.2012PR £ód¼
PRZETARG
03.09.2018