Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-822
94 51 2 121 221-7    PL-PREG
94 51 2 121 222-5    PL-PREG
94 51 2 121 223-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 355 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G102.07.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R523.01.2002ZUT REMTRAK
1R631.08.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R716.05.2013PR £ód¼
+++
19.06.2018