Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-815
94 51 2 121 212-6    PL-PREG
94 51 2 121 213-4    PL-PREG
94 51 2 121 214-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 348 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R114.09.1972ZNTK Mińsk Maz.
R205.11.1973ZNTK Mińsk Maz.
S128.02.1976ZNTK Mińsk Maz.
R306.06.1977ZNTK Mińsk Maz.
G131.07.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R?09.09.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R?19.02.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R?31.10.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
19.06.2019