Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-813
94 51 2 121 209-2    PL-PREG
94 51 2 121 210-0    PL-PREG
94 51 2 121 211-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 346 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S210.09.1978ZNTK Mińsk Maz.
R527.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
R609.10.1980ZNTK Mińsk Maz.
G229.04.2004PESA Bydgoszcz
2R122.10.2008PR £ód¼
2R221.05.2013PR £ód¼