Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57-812
94 51 2 121 206-8    PL-PREG
94 51 2 121 207-6    PL-PREG
94 51 2 121 208-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 345 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.01.1982ZNTK Mińsk Maz.
1R1012.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
G210.01.2008ZNTK Mińsk Maz.
2R113.03.2014PR Idzikowice