Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57-810
94 51 2 121 203-5    PL-PREG
94 51 2 121 204-3    PL-PREG
94 51 2 121 205-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 343 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G114.08.1981ZNTK Mińsk Maz.
1R?31.08.2004PESA Bydgoszcz
G231.03.2008PESA Bydgoszcz
2R120.03.2014PR Idzikowice