Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-804
94 51 2 121 191-2    PL-PREG
94 51 2 121 192-0    PL-PREG
94 51 2 121 193-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 337 / 1971
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.05.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R410.08.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R511.07.2006ZUT REMTRAK
1R628.09.2012T.S. Opole